Eesti English Русский
TAGASISIDE VORM
 
 
Liitu uudiskirjaga
Teie nimi:
E-mail:
«
»

    

ETTEVÕTMISED

 
   MTÜ "KULLARATAS" väepilt       
Rooliratta keskel mandala:
         "Armastuse väega"
              Angela Aru


Logolause: 

"TÕUSE, SA SUUDAD!"

 

MTÜ LIIKMETE MEESKONNA TÖÖ PÕHIMÕTE AVALDUB JÄRGMISES PROJEKTKOOLIS KEHTIVA STRATEEGIA MOTOS: 

Ära käi mu järel, võib-olla ma ei juhi 
Ära astu mu ees, ma ei pruugi sulle järgneda
Kõnni mu kõrval, nii saame olla üks (Juute)

Tsitaat on pärit "Ilmapuulaste kasvatuse" demokoolis rakendatava strateegia eskiiskavandist, mida saad lugeda SIIT

 

 
MTÜ KULLARATAS pakub kogemusõppe meetodil kavandatud eluõpetuse töötuba 

    
ELU SALADUSED INIMINGLI PEOPESAL

Sihtgrupp: huvilised nii laste, perede kui täiskasvanute gruppidena alates 3. eluaastast tingimusel, et suudavad praktilises tegevuses keskenduda ning püsida vaatlemise ja teiste kuulamise lainel ca 2 astronoomilise tunni vältel

Eesmärk: avada looduse märgisüsteemi saladusi ja õppida end hingeenergia abil väestama ning loodusesse õigesti suhtuma

Eeldatav tulemus: täiskasvanud osalejad saavad üldmõisteliselt aru oma elu märgilisest keelest, võtavad isiklikult mõistetaval  pinnal vastutuse enda  elu ja planeedi käekäigu eest ning kujundavad armastusega oma hinge metafooriks tunnetatud hingelinnu pildi, mille nad töötoa seansil välja toovad. Soovijatele järgneb pildi kõrgteadvuslik, ent tavakeelde tõlgitud  lahtiseletus  ingliterapeudi vahendusel.

Seansi aeg: 2 astronoomilist tundi

Ettevalmistus: praktiliseks tööks sobiv mugav riietus, vahetusjalanõud, rõõmus ja rahulik meel


Töötoa kirjeldus kujundatud kuulutusena asub 
SIIN

Kaaskirja ehk töötoas toimuva lähema selgituse leiad SIIT


 
 
Võrgustikustaabis

Siin kajastatakse neid kohtumisi ja üritusi, mis puudutavad meie partnereid ja sarnase eesmärgi nimel tegutsevaid kogukondi.

NB! Võrgustikustaabi liikmetele edastatud töökava, millest algab konkreetsete tegevuste pakkumine, asub
SIIN

TÄHELEPANU! Võrgustikutöö on projektijärgselt määratud üle planeedi laienema ja seega on meil  alati hea meel iga uue liikme üle, kes tunneb soovi kaasa aidata ja ka ise neist teenustest osa saada. 

Sündmuste ajaline järjestatus on altpoolt ülespoole:24.11.2018 toimus Viljandimaa Tervisetoetajate Võrgustiku arenguseminar Leeli Talus, Viljandimaal. Seminari ülevaatlik video: 
***

25.01.2018 toimus Marya Angletorium tervisekodus Viljandimaa Tervisetoetajate Võrgustiku (VTTV) 2018.aasta esimene koosolek. Kohtumisel tutvuti ka maja ning selle kontseptsiooniga ning kohtuti teenuseosutajatega, kes olid kohal angletoriumi esindusena endi tegevusalasid tutvustamas.  
 
***

02.11.2017 toimus Viljandimaa tervisetoetajate võrgustiku seminarkohtumine. Võrgustik loodi 2012.aastal Viljandi maavalitsuse eestvedamisel, et koondada neid, kes soovivad panustada paikkonna tervise edendamisse ja heaolusse. Loe lähemalt SIIT  
Kohal oli ka Marya Angletorium tervisekodu 4-liikmeline esindus, kes oli võrgustiku koosolekul esimest korda. Teine kohtumine toimus 30.11.2017, kus valiti võrgustiku jaoks uus koordinaator. Selleks sai MTÜ KULLARATAS ja Marya Angletorium tervisekodu juhatuse liige, perenõustaja ja loovterapeut Merlyn Mandre alias Juno.

Loe lisaks


  
     Tööpajas

Selles lehe osas antakse teateid,
kui meie maist ja maavälist päritolu liidrid on kusagil kedagi kaasamas või kui on korraldatud õppetubasid, kogunemisi ja spetsialistide staabitööd ühe kindla teema ulatuses.
 Sündmuste ajaline järjestatus on altpoolt ülespoole:Marya Angletoriumi elustiilikobar on inglimaja kampaania "Maa tuleb täita hingevalgusega" käigus jaganud jõuluteemalistes töötubades oskusi, teadmisi ja kogemusi, mille mõte on luua advendiaegset rahu, täita maailm ilu ja ilu loomise pisikuga. Valik nende töödest on leitav angletoriumi kodulehe elustiilikobara liikmete lehtedel. Pääs kobara üldisele lehele avaneb
SIIN
Ühtlasi anname teada, et soovijatel on võimalus liituda 13.12. taastoimuva Ülla Mäemetsa jõuluseade loomise töötoaga. Kuulutus avaneb SIIN

                     ***    
 
16.02.2017 Viljandis Maramaa pst. 5 Eesti-Soome erialaspetsialistide ja kodanike seminarkohtumine üldinimliku hoolekande teemal, mis oli üheks etapiks Eesti erinevais paigus asetleidvast samalaadsete ürituste seeriast. Külalised Soomest tutvustasid seal arendatavat perehooldussüsteemi, mida soovitakse oma kogemuse najal laiendada ka Eestisse. Projekti "Väärikas eluõhtu - uue, kogukonnapõhise hooldusteenuse arendamine Eestis" tutvustati koos projekti Eesti-poolsete partneritega. Toimus ümarlauaarutelu erinevate kohalike hoolekandevaldkonnas tegutsevate ja huvituvate inimeste osalusel. Üritus oli jätkuks 16.05.2017 kokkusaamisele, kui külalised Soomest Kitee Evangeelsest Rahvakoolist esmakordselt sealset hoolekandealast praktikat esitlesid. Perehooldusprojekti "Perhot" tutvustust ja infot maikuus toimunud Lõuna-Eesti tuuri kohta saab lugeda seminartuuri pressiteatest  SIIT
Toimunud Viljandi ürituse Fb kuulutus avaneb SIIN

                        ***                                             

21.02.2016 Hingelinnu töötoa tellis enda paikkonna inimeste jaoks Rannu Rahvamaja
     
                         ***


14.02.2016 toimus MTÜ KULLARATAS koostöövõrgustiku teabepäev Viljandis MTÜ staabimajas Maramaa pst. 5. Pildilise kajastuse leiab lugeja GALERIIST ja osaliste tagasisided TAGASISIDEDE alamlehelt.
               
                         
***                   

13.02.2016 toimus hingelinnu väge äratav töötuba Pärnus.

                        
***

6.02.2016 joonistati hingelindusid taas Rannus. Seekord olid õppegrupp ja selle toetajaskond kutsutud enda hingeväe äratamiseks ühte eramajja. 

                         ***
Huvi ilmutati ka Tartust ning 31.01.2015 leidis Hingelinnu töötuba aset selles linnas.
                       
                     
   ***
29.01.2015 toimus Hingelinnu töötuba Tallinnas. 

                         ***  
Esimene kokkulepe töötoa läbiviimiseks oli saavutatud Rannu Rahvamajaga. Pererahva ettepanekul kujunes see kohvikklubi-laadseks ürituseks ja toimus 9.12.2015 nime all "Kohtumine Ingliterapeut Marijaga". 

                          ***
2014. aasta kevadise "Ilmapuulaste kasvatuse" kooli tutvustustuuri Pärnu etapi sündmusi kajastab see video:

Loe lisaks
 
Kogemustekojas

Siia laeme kohtumiste ja ürituste kuulutusi, milles keegi räägib, õpetab ja juhib, kuidas kogukondi ja peresid head tegema kaasata.
 
 
Sündmuste ajaline järjestatus on altpoolt ülespoole:02.02.2019 tähistasime Marya Angletoriumis Viljandis
Ingliterapeut Marya loodud Maa teadvuse tõstmise projekti ILMAPUUINEST1 
9. sünnipäeva koos angletoriumimaja uute sihtide kavandamise talgupäevaga.

Toimunust annab ülevaate video:                    ***

Hingedekuul, vahemikus  2.11.2017 - 1.12.2017 toimus Marya Angletorium tervisekodus ja Marya Angletorium liikmete osalusel koondnime kandva hingedekuu kampaania "MAA TULEB TÄITA HINGEVALGUSEGA (nov. 2017). Armastusega, Marya Angletorium" raames mitmeid üritusi. Toimunud üritustega saab tutvuda SIIN

                      ***
 
24.09.2017 toimus Marya Angletorium tervisekodu tegevliikmete majakoosolek. 
Olime külla kutsunud koostöövalmidust üles näidanud inimesi. Majaga tutvumisele järgnesid mõttetalgud, kus meie kõnelesime seni tehtust ning pidasime ühise ajurünnaku maja tegevuse käivitamise plaanide osas. 
                        ***


Täna, 05.08.2017, kutsume teid projekti ILMAPUUINEST1 praktilisse õppebaasi Loomiskoda(LK)/Workshop of Creation Chamber(CC), mis on mõeldud hingede avamiseks ja annete avastamiseks!
 
See on üks osa Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks üleantavast kingitusest. Keskkonnas kaasatuna saabki osa võtta kodumaa sünnipäevakingi loomisest ja teha läbi väike enese testimine, kui palju suudab madal mina alluda kõrgteadvuslikule teejuhatusele.

Leheküljele pääseb
SIIT  Oled oodatud! 
 
***
 
17.-18.09.2016 osales MTÜ juhatuse liige Rita Hübner, vaimse nimega Hypatia Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingu ja Eesti Ratsutamisterapeutide Liidu ühiselt korraldatud 14-tunnisel kursusel. Sissejuhatava kursuse nimi oli „Loomi kaasavad sekkumised“. Kogetu kohta lähemalt on võimalik lugeda SIIN


***

30.04.2016 toimus Viljandis MTÜ KULLARATAS staabimajas Maramaa pst. 5 südamekuu kampaania "Siiras rõõm liigutab südant" lõpuüritus. 
Loengut pidas Holistilise Regressiooni Teraapia Instituudi väljaõppega Grete Kald. Loeng kujunes tegelikult kogemustekojaks, kus nii publik kui erinevat laadi terapeudid said oma kogemusi vahetada.
Ürituse kuulutus avaneb
SIIN


27.04.2016 toimus sama kampaania raames nn kogemustekoja proov  füsioterapeutide tandemüritusena - loeng-vestlus „Beebi füüsiline areng”. Loeng oli huvitav ja asjatundlikult esitatud, aga meie jaoks eriti tähenduslik seetõttu, et ehkki ei olnud  otseselt planeeritud, tekkis seal meie strateegiale kohane mõtete vahetus erialaspetsialistide vahel, kelleks sel korral olid füsioterapeutidest ema ja tütar,  Maramaa pst. 5 teenusepakkujast FIE Sirje Oolo, kes samal päeval ka Hiina võimlemist juhendas, ja Viljandi Haigla vanemfüsioterapeut Erli Lond, kes oli ametlikult selle loengu läbiviijaks.  Nad esinesid loengu vältel toreda tandemina ja näitasid isikliku eeskuju najal, kui hea on koosmeeles  töötada ja anda kogemusi edasi lahkel meelel ja teist austaval moel.
Nimetatud ürituse kuulutus avaneb
SIINLoe lisaks